Make your own free website on Tripod.com
SPM 1998  JUMLAH CALON = 83
Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
100%
Bahasa Inggeris
94.0%
Sejarah
97.6%
Matematik (C)
98.8%
Sains
100%
Perdagangan
100%
Prinsip Akuan
100%
Bahasa Arab Tinggi
74.7%
Pen. al-Quran & al-Sunnah
92.16%
Syariah Islamiah
92.16%
Bahasa Arab Komunikasi
49.02%
Matematik Tambah
100%
Biologi
100%
Fizik
100%
Kimia
100%
Ekonomi Asas
100%