Make your own free website on Tripod.com
SPM 1997   JUMLAH CALON = 81

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
100%
Bahasa Inggeris
96.50%
Sejarah
97.53%
Matematik (C)
100%
Sains
100%
Perdagangan
100%
Prinsip Akuan
100%
Bahasa Arab Tinggi
83.95%
Pen. al-Quran & al-Sunnah
100%
Syariah Islamiah
94.64%
Bahasa Arab Komunikasi
50%
Matematik Tambah
96.15%
Biologi
100%
Fizik
100%
Kimia
100%