Make your own free website on Tripod.com
SPM 1996    JUMLAH CALON = 60
Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
100%
Bahasa Inggeris
94.0%
Sejarah
98.23%
Matematik (C)
96.70%
Sains
100%
Perdagangan
86.70%
Prinsip Akuan
93.30%
Bahasa Arab Tinggi
96.70%
Pen. al-Quran & al-Sunnah
100%
Syariah Islamiah
98.30%
Bahasa Arab Komunikasi
49.02%