Make your own free website on Tripod.com
SPM 1995    JUMLAH CALON = 42
Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
100%
Bahasa Inggeris
95.24%
Sejarah
92.86%
Matematik (C)
97.36%
Sains
100%
Perdagangan
100%
Prinsip Akuan
88.24%
Bahasa Arab Tinggi
97.62%
Pen. al-Quran & al-Sunnah
100%
Syariah Islamiah
94.64%
Bahasa Arab Komunikasi
50%
Matematik Tambah
96.15%
Biologi
100%
Fizik
100%
Kimia
100%