Make your own free website on Tripod.com
SPM 2000  JUMLAH CALON = 83
Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
100%
Bahasa Inggeris
100%
Sejarah
99.6%
Matematik (C)
96.20%
Sains
100%
Perdagangan
100%
Prinsip Akuan
100%
Bahasa Arab Tinggi
77.10%
Pen. al-Quran & al-Sunnah
100%
Syariah Islamiah
100%
Bahasa Arab Komunikasi
79.30%
Matematik Tambah
100%
Biologi
100%
Fizik
100%
Kimia
100%
Ekonomi Asas
100