Make your own free website on Tripod.com
 
Kegiatan Ko-Kurikulum di SMKAW Wataniah adalah wajib kepada semua pelajar.  Ia dibahagikan kepada 4 bahagian induk iaitu:
 
PERSATUAN
 
1. PERSATUAN BAHASA MELAYU
2. PERSATUAN BAHASA INGGERIS
3. PERSATUAN MATEMATIK SAINS
4. PERSATUAN GEOGRAFI SEJARAH
5. PERSATUAN SENI
6. PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM
7. PERSATUAN SENI PERTAHANAN DIRI
 
Aktiviti Ko-Kurikulum dijalankan secara berterusan dan teratur dengan mengambil  kira kepentingan pelajar dari mental dan fizikal. Hari AHAD dan ISNIN dikhaskan untuk persatuan manakala hari RABU dikhaskan untuk badan beruniform (wajib kepada semua pelajar). Selain dari hari tersebut diadakan kelas kemahiran al-Quran.