Make your own free website on Tripod.com

KO-KURIKULUM

Kegiatan Ko-Kurikulum di SMKAW Wataniah adalah wajib kepada semua pelajar.  Ia dibahagikan kepada 4 bahagian induk iaitu:
 
1. BADAN DAKWAH DAN ROHANI (BADAR)
2. BADAN PENGAWAS
3. PERSATUAN-PERSATUAN AKADEMIK
 
4. BADAN-BADAN BERUNIFORM
  • KADET BOMBA
  • KADET POLIS
  • PUTERI ISLAM
  • PANDU PUTERI
  • KADET REMAJA
  • PENGAKAP
  • PBSM
Aktiviti Ko-Kurikulum dijalankan secara berterusan dan teratur dengan mengambil  kira kepentingan pelajar dari mental dan fizikal. Hari AHAD dan ISNIN dikhaskan untuk persatuan manakala hari RABU dikhaskan untuk badan beruniform (wajib kepada semua pelajar). Selain dari hari tersebut diadakan kelas kemahiran al-Quran.