Make your own free website on Tripod.com
KEMUDAHAN SEKOLAH
BILIK WAWASAN
Tempat mesyuarat rasmi yang boleh menampung seramai 120 orang