Make your own free website on Tripod.com
KEMUDAHAN SEKOLAH
PSS  (Pusat Sumber Sekolah ) merupakan organisasi akademik induk yang menjadi tulang belakang utama ke arah mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran di SMKAW.Penubuhanya selaras dengan kehendak kementerian pendidikan Malaysia yang bercita-cita melahirkan pelajar bestari .PSS SMKAW terdiri daripada unit perpustakaan (induk), unit APD ,unit Bahasa Arab dan unit komputer