Make your own free website on Tripod.com

   PENTADBIR  

Zahari Ab. Latif
Zakaria Jusoh
Abd. Alim Yaacob
Wan Mohd. Sufian Sori
Mohamad Awang
Azizah Ahmad
Oma Hamid Ghani
Rusli Yusof
1
2
3
4
5
6
7
8
 
Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran 
Penolong Kanan HEM
Kauselor
GK Pendidikan Islam
GK Bahasa
GK Sains Sosila
GK Sains Matematik
 

   KAKITANGAN  GURU  

Tn.Hj.Mohammad Awang
Us.Badiruddeen Mohamad
Wan Faridah Wan Yusof
Mohd .Junos Yaakub
Ab.Rashid Mat Ali
Zulkifli Safar
Jamilah Daud
Rohana Mat
Mohd Rahim Yusoff
Hilmi Hj.Othman
Zulkifli Mohd Noor
Rohani Ariffin
Radziah Abd Razak
Shairazi Hj. Mohmmad
Shamsul Zuhairi
Rohana Mamat
Zulkifli Mat Sin
Norliza Hussin
Khadijah Yusof
Rahimah Harun
Noryahati Mat
Norlia Yusoff
Nik Nariman Nik Hussin
Zulkifli Ismail
Hasbullah Noor
Ahsiah Jusoh
Ishah Salleh
Jusoh Awang
Wan Mohamad Wan Ibrahim
Tuan Shamsiah Raja Ali
Rosyatinah Yassin
Wan Saripah Wan Mahmood
Abdullah Yusof
Azwan Ab. Rasid
Mohd. Zariyani Ismail
Zainuddin Zakaria
Laila Muhamood
Marlini Mohd. Daud
Rusmini Yasok
Salina Kasadey
Che Timah Junoh
Nor Hatikah Hanim Mat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
 Ketua Warden Asrama
 Kemahiran Al Quran
 Ketua Panitia Pendidikan Islam
 Warden
 Setiausaha PIBG
 Guru Teknologi Maklumat
 Bendahari PIBG
 Ketua Panitia Bahasa Arab
 Setiausaha Peperiksaan
 SLAD
 Setiausaha Sukan
 Ketua Panitia Bahasa Inggeris
 Warden
 Guru Majalah
 Guru Media
  Guru Sains
 Guru Disiplin
 Kemahiran al-Quran
 SPBT (Boss)
 Pusat Sumber Sekolah (PSS)
 Setiausaha Kelab Komputer
 Koperasi Sekolah (KOSWA)
 Bendahari Tabung Masjid
 Setiausaha Jadual Waktu
 Setiausaha Keceriaan Sekolah
 Setiausaha Panitia Sains
 Setiausaha Panitia Bahasa Melayu
 Ketua Panitia Geografi
 Penyelaras Siaraya
 Warden
 Pembantu Kaunselor
 Setiausaha Kemahiran Hidup
 Guru Pengawas
 Guru Jadual II
 Guru Jadual I
 Setiausaha Ko-Kurikulum
 Penyelaras Desk Copy
 Setiausaha Panitia Matematik
 Pembantu PenyelarasPSS
 Guru Pengawas
 PBSM
 Pangakap
 

   KAKITANGAN BUKAN GURU  

Wan Zain Wan Husin
Nahariah Ismail
Che Rus Mohd. Yunus
Sanusi Abd. Dullah
Salma Ismail
Mawarni Mansor
Noor Azilah Zahari
Nor Haizan Ali
Zarina Yusof
Haniffa Ab. Samat
Ab. Wahab Ahmad
Wan Kaspualwy Wan Kadir
Ab. Rahman Daud
Suhaimi Mohd. Yusoff
Mahadi @  Zakaria  Ramli
Ady Suhaiddy Mohd. Zain
Mohamed Ali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Penyelia Asrama
Penyelia Asrama
Pembantu Makmal
Pembantu Makmal
Pembantu Makmal
Pembantu Penyelia Asrama
Pembantu Tadbir Rendah
Pembantu Am Rendah
Pembantu Am Rendah
Pembantu Am Rendah
Pekerja Rendah Am
Pekerja Rendah Am
Pekerja Rendah Am
Pekerja Rendah Am
Pekerja Rendah Am

   Sila rujuk "Buku Pengurusan 2001" untuk maklumat lanjut.